Ráiteas ón gCúirt ar son na Fionlainne

Ráiteas i dtaobh an chinnidh ón Dlísheomra Mór ag Cúirt Eorpach na gCeart Daonna nach bhfuil an Fhionlainn ag sárú an Choinbhinsiúin Eorpaigh um Chearta an Duine mar nach bhfuil an Fhionlainn ag tabhairt aitheantais don "phósadh" comhghnéis.

AttachLanguage: